OEEA


 • 儿童短袖衬衫套装
 • 儿童短袖衬衫套装
 • 儿童短袖衬衫套装
 • 儿童短袖衬衫套装
 • 儿童短袖衬衫套装
 • 儿童短袖衬衫套装

产品名称: 儿童短袖衬衫套装

产品编号: 10160001
产品尺码: 12-18,18-24,24-36
成份: 材料: 100%纯棉
产品类别: 婴儿衬衫
制造商: OEEA

 • 品牌
  OEEA
 • 安全类别
  A
 • 单位名称
 • 等级
  A

定制 & 出口 包装


 • 箱唛
  OEEA
 • 净重
  0.6KG
 • 毛重
  0.6KG
 • 包装尺码
  29X21X1 CM
 • 装箱数量
  1 套
 • 外箱尺寸
  60X50X40 CM
 • 体积
  0.12
 • 标准
  FZ/T 81014-2008
 • 儿童短袖衬衫套装
 • 儿童短袖衬衫套装
 • 儿童短袖衬衫套装
 • 儿童短袖衬衫套装
 • 儿童短袖衬衫套装
 • 儿童短袖衬衫套装

产品名称: 儿童短袖衬衫套装

产品编号: 10160001
产品尺码: 12-18,18-24,24-36
成份: 材料: 100%纯棉
产品类别: 婴儿衬衫
制造商: OEEA

 • 品牌
  OEEA
 • 安全类别
  A
 • 单位名称
 • 等级
  A

定制 & 出口 包装


 • 箱唛
  OEEA
 • 净重
  0.6KG
 • 毛重
  0.6KG
 • 包装尺码
  29X21X1 CM
 • 装箱数量
  1 套
 • 外箱尺寸
  60X50X40 CM
 • 体积
  0.12
 • 标准
  FZ/T 81014-2008


 • 货品描述: 儿童短袖衬衫套装
 • 货品编号: 10160001
 • 单位名称: 套
 • 产品尺码: 12-18,18-24,24-36
 • 最小起订量: 100只/每尺码每颜色
 • 货期: 大约3至7天
 • 制造商: OEEA
 • 包装
 • 净重: 0.6KG
 • 毛重: 0.6KG
 • 包装尺码: 29X21X1 CM
 • 装箱数量: 1pcs
 • 外箱尺寸: 60X50X40 CM
 • 体积: 0.12
 • 箱唛: OEEA
 • 出口国: 中国